Love, Death & Robots กลไก หัวใจ ดับสูญ  Season 02

Love, Death & Robots กลไก หัวใจ ดับสูญ Season 02: x


MDb Rating


Original title:

เรื่องย่อ

ผลงานรวมเรื่องสั้นจบในตอนที่คว้ารางวัลเอมมี่กลับมาเปิดประสบการณ์หลุดโลกอีกแล้ว ตั้งแต่การผจญภัยบนดวงดาวไกลโพ้น จนถึงเรื่องชวนช็อกกระชากใจในผลงานชุดใหม่ที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์

tags: