13 – The Musical (2022)

13 – The Musical (2022)


MDb Rating 6.889
PG-13 USA

Genre: ,,
Original title: 13 - The Musical (2022)

เรื่องย่อ

หลังย้ายจากนิวยอร์กมาอยู่อินดีแอนาเพราะพ่อแม่แยกทางกัน หนุ่มวัยมัธยมต้นสมองใสก็วางแผนจัดงานบาร์ มิตซวาห์ที่จะตราตรึงใจไปตลอดชีวิต


หนังน่าสนใจ