7 Women and a Murder (2022) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม

7 Women and a Murder (2022) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม


MDb Rating 5.521
PG-13 USA
Genre: ,,
Original title: 7 Women and a Murder (2022) 7 สตรี 1 ฆาตกรรม

เรื่องย่อ

คนต้องเจอกับคดีฆาตกรรมปริศนา ใครคือฆาตกรและอะไรคือแรงจูงใจในการฆาตกรรม?


หนังน่าสนใจ