Diorama (2022) ไดโอรามา

Diorama (2022) ไดโอรามา


MDb Rating 5.7
PG-13 USA

Genre:
Original title: Diorama (2022) ไดโอรามา

เรื่องย่อ

ในผลงานแบบฉบับไดโอรามาแฝงอารมณ์ขันเรื่องนี้ ความเข้าใจผิดและแรงยั่วยุ ทำให้ชีวิตแต่งงานที่เคยชื่นมื่นของคู่รักคู่หนึ่งค่อยๆ เริ่มพังทลาย


หนังน่าสนใจ