IF เพื่อนในจินตนาการ (2024)

IF เพื่อนในจินตนาการ (2024)


MDb Rating
PG-13 USA

Original title: IF เพื่อนในจินตนาการ (2024)

เรื่องย่อ

เรื่องราวของเด็กสาวที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวยากลำบากมากมาย จนกระทั่งเธอเริ่มที่จะเห็นภาพของเพื่อนในจินตนาการที่ถูกทิ้งเอาไว้ในอดีตเป็นเพื่อนในชีวิตจริงที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว


หนังน่าสนใจ