Look Both Ways (2022) สองทาง

Look Both Ways (2022) สองทาง


MDb Rating 7.042
PG-13 USA

Genre: ,,
Original title: Look Both Ways (2022) สองทาง

เรื่องย่อ

นาตาลีต้องตรวจครรภ์ในคืนฉลองเรียนจบ ผลลัพธ์ที่ต่างกันทำให้ชีวิตเธอแตกเป็นสองมิติ เผยให้เห็นเส้นทางชีวิตและความรักในโลกคู่ขนาน


หนังน่าสนใจ