Tag Archives: Terminator 3 rise of the machines ฅนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร

Terminator 3 rise of the machines ฅนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร
6.3

Terminator 3 rise of the machines ฅนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร

หลังจากเหตุการณ์ในภาค 2 จอห์น คอนเนอร์กลายเป็นบุคคลไร้บ […]