ป้ายกำกับ: The Shawshank Redemption ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง

HD
9.3
The Shawshank Redemption ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง

The Shawshank Redemption ชอว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง