Sense8 Season 2 – เซ้นส์ 8 ปี 2

Sense8 Season 2 – เซ้นส์ 8 ปี 2

,


เรื่องย่อ

กลุ่มคนที่ต่างก็อยู่ห่างกันในหลายประเทศ พวกเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งความคิด ประสาทสัมผัส รวมไปถึงทักษะ แต่มีกลุ่มคนที่ตามล่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันโดยใช้ความสามารถที่ได้รับนี้

ซีรี่ย์

2Season 2 May. 22, 2024
 • 2 - 1
  Ep1 May. 22, 2024
 • 2 - 2
  Ep2 May. 22, 2024
 • 2 - 3
  Ep3 May. 22, 2024
 • 2 - 4
  Ep4 May. 22, 2024
 • 2 - 5
  Ep5 May. 22, 2024
 • 2 - 6
  Ep6 May. 22, 2024
 • 2 - 7
  Ep7 May. 22, 2024
 • 2 - 8
  Ep8 May. 22, 2024
 • 2 - 9
  Ep9 May. 22, 2024
 • 2 - 10
  Ep10 May. 22, 2024
 • 2 - 11
  Ep11 จบ May. 22, 2024

หนังน่าสนใจ