The Dropout (2022)  ดรอปเรียน เซียนเลือด

The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด

,


เรื่องย่อ

ดรอปเรียน เซียนเลือด ละครโทรทัศน์ที่เล่าถึงความพยายามของอลิซาเบธ โฮล์มส์ ผู้ก่อตั้ง Theranos ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพหลังจากออกจากวิทยาลัยและเริ่มต้นบริษัทเทคโนโลยี


หนังน่าสนใจ