The Veil (2021)

The Veil (2021)

,


เรื่องย่อ

หลังจากหายตัวไปกว่า 1 ปี ถึงคราวที่จะต้องกลับมาทวงคืนความถูกต้องจากคนทรยศ
ซีรีส์จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ระดับท็อปแห่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ผู้กลับมาเข้าหน่วยอาชญากรรม หลังจากหายตัวไปราว 1 ปี เพื่อหาตัวคนทรยศที่นำหายนะมาสู่เขา

ซีรี่ย์

1Season 1 May. 23, 2024
 • 1 - 1
  Ep.1 May. 23, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 May. 23, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 May. 23, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 May. 23, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 May. 23, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 May. 23, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 May. 23, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 May. 23, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 May. 23, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 May. 23, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 May. 23, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 May. 23, 2024

หนังน่าสนใจ